Tarifes


El Servei de Teràpia Ocupacional és totalment gratuït, atès que tenim les places del Centre Ocupacional concertades amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

Tots els usuaris han de tenir la corresponent valoració emesa per l’EVO Laboral (Departament de Benestar Social i Família). Per fer ús del servei menjador s’ha d’abonar la corresponent quota.