Tarifes


El Servei de Teràpia Ocupacional és totalment gratuït, atès que tenim les places del Centre Ocupacional concertades amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

Totes les persones usuàries han de tenir la corresponent valoració emesa per CAD (Departament de Drets Socials). Per fer ús del servei menjador s’ha d’abonar la corresponent quota