Centre Ocupacional

El Centre Ocupacional, degudament acreditat i inscrit en el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, atén a 32 persones amb discapacitat intel.lectual amb un grau igual o superior al 65 % que han finalitzat el període de formació. El centre té establert un conveni de col·laboració amb el Districte de l'Eixample de l'Ajuntament de Barcelona. Funciona de dilluns a divendres de 9 de matí fins a les 5 de la tarda. Disposa de servei de menjador. Presta el Servei de Teràpia Ocupacional amb l’objectiu de facilitar a les persones usuàries, mitjançant una atenció diürna i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social. L’equip de professionals del centre està format pel gerent i treballador social, la directora tècnica i quatre educadors.