Activitats

Ajustament personal: Activitats dirigides a les persones usuàries que, amb la seva participació, tenen per objecte una habilitació estructural i una millora de la relació amb l’entorn cívic: Hàbits personals, reforç d’aprenentatges escolars, sortides, visites culturals, psicomotricitat, informàtica.
Ocupació terapèutica: Consisteix en tasques amb les quals, procurant evitar les simples ocupacions rutinàries, les persones usuàries pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material satisfactori: Manipulats, taller de reciclatge de paper, etiquetatges.